Hiroshi Miyamura High School — Bell Schedules

Regular Day
Description / Section Start Time End Time Length
1st Period 8:15 AM 9:10 AM 55 min
2nd Period 9:15 AM 10:07 AM 52 min
3rd Period 10:12 AM 11:04 AM 52 min
1st Lunch 11:09 AM 11:39 AM 30 min
5th Period 11:09 AM 12:01 PM 52 min
2nd Lunch 12:06 PM 12:36 PM 30 min
5th Period 11:44 AM 12:36 PM 52 min
6th Period 12:41 PM 1:33 PM 52 min
7th Period 1:38 PM 2:30 PM 52 min
8th Period 2:35 PM 3:30 PM 55 min
Early Release Friday
Description / Section Start Time End Time Length
1st Period 8:15 AM 8:40 AM 25 min
2nd Period 8:45 AM 9:10 AM 25 min
3rd Period 9:15 AM 9:40 AM 25 min
6th Period 9:45 AM 10:10 AM 25 min
1st Lunch 10:15 AM 10:45 AM 30 min
5th Period 10:15 AM 10:50 AM 35 min
2nd Lunch 10:55 AM 11:25 PM 750 min
5th Period 10:50 AM 11:25 AM 35 min
7th Period 11:30 AM 11:55 AM 25 min
8th Period 12:00 PM 12:25 PM 25 min
4th Period 12:30 PM 1:20 PM 50 min
2-Hour Delay
Description / Section Start Time End Time Length
1st Period 10:15 AM 10:55 AM 40 min
2nd Period 11:00 AM 11:30 AM 30 min
1st lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
5th Period 11:35 AM 12:15 PM 40 min
5th Period 12:05 PM 12:45 PM 40 min
2nd Lunch 12:15 PM 12:45 PM 30 min
3rd Period 12:50 PM 1:25 PM 35 min
6th Period 1:30 PM 2:05 PM 35 min
7th Period 2:10 PM 2:45 PM 35 min
8th Period 2:50 PM 3:30 PM 40 min
Hiroshi Miyamura High School - 680 Boardman, Gallup, NM 87301 - Phone: (505) 721-1900 - Fax: (505) 721-1999